Akçaabat Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Akçaabat Ziraat Odası > FINDIĞIN HASAT, HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT, HARMAN VE DEPOLANMASI

Hasat: Fındık yetiştiriciliğinde önemli işlemlerden biridir. Bir yıl boyunca harcanan emeğin karşılığı hasatta alınmaktadır. Zamanında ve tekniğine uygun hasat yapılmadığı takdirde verim ve randımanda kayıplar olmaktadır. Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır. Onun için hasattan en az 5-10 gün önce bahçenin girinti veya motorlu tırpan adı verilen aletlerle temizliğinin iyice yapılması gerekmektedir. Fındıkların hasat olgunluğuna geldiği bazı özelliklere bakılarak anlaşılmaktadır. Bunlar:

 

ñ  Zurufların iyice sararıp kızarması

ñ  Fındık tanelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması

ñ  Sert meyve kabuğunun ¾ nisbetinde kızarması ve iç’in kendine has sertlik ve tadını alması

ñ  Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman mevcut meyvelerin ¾’ünin daldan dökülmesi fındığın hasat olgunluğuna ulaştığını gösterir.

 

Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanması ise de bölgede bu tür hasada imkan verecek bahçeler çok azdır. Bu hasat şeklinde fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olduğu gibi dal ve dalcıklar ile gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olur. Bölgede daha çok uygulanan hasat şekli daldan el ile toplamadır. Bu hasat şeklinde dikkat edilecek en önemli hususlar dalların birbirine sürtünmemesi, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılması ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan dal, dalcık ve tomurcukların dökülmemesi için sıyırma şeklinde toplama yapılmaması ve hasadı yapılan dalın dikkatlice yerine bırakılmasıdır.

 

Harman: Sepetlere toplanan fındıklar yörelere göre harar, şelek ve hey adı verilen 30-40 kg’lık sepetler ile veya çuvallara doldurulmak suretiyle sırtta ve ulaşım araçları ile harman yerlerine taşınırlar. Bölgede harman yerleri genellikle düz veya hafif meyilli çayırlık ve sert toprak olan yerlerdir.

 

Harman yerine getirilen fındıklar, zuruflu bir şekilde uzun süre bekletilirse vede çevre nemi fazla olursa bozulma hızlanacağından, ayrıca uzun süre depolanabilmesi içinde mümkün olduğu kadar kısa sürede zuruftan ayrılması gerekir.  Daha sonra tırmık ile harman alanına 10-15 cm. kalınlıkta bir tabaka halinde serilir. Güneşli havalarda tahta kürek veya tırmık ile her gün karıştırılarak 3-5 gün kurutulur. Belli bir miktar kuruyan bu fındıklar patoz denilen fındık ayıklama makinasına verilmek suretiyle zuruflarından ayrılırlar. Ayıklanan bu fındıklar toprak harmanlarda bez, beton harmanlarda ise bez kullanılmadan 2-4 cm. kalınlıkta serilirler. Güneşli havalarda her gün 2-3 defa tırmık ile karıştırılarak kurumaları sağlanır. Bu şekilde 3-4 gün kuruyan fındıklar vantilatörden geçirilmek suretiyle toz, toprak, zuruf parçalarından ve boşlarından ayrılır. Bu şekilde temizlenen fındıklar tekrar harman yerine serilerek içlerinde bulunan taş, toprak gibi sert ve yabancı cisimler alınır.

 

Depolama: Depo olarak kullanılacak olan yer serin, kuru ve havalanabilir nitelikte olmalıdır. Bu şartlarda fındık en fazla 1 yıl özelliği bozulmadan muhafaza edilebilir. 1 yıldan daha uzun bir süre muhafaza için ısının 2-4.5 C ‘de ve nisbi rutubetin % 55-60 arasında olması gereklidir. Isının yükselmesi acılaşmaya, nisbi nem oranının artmasıda küflenmeye yol açmaktadır.