Akçaabat Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Akçaabat Ziraat Odası > ANALİZ İÇİN TOPRAK NUMUNESİ ALIMI

ANALİZ İÇİN TOPRAK NUMUNESİ ALIMI

TOPRAK ANALİZİ YAPILMASI NEDEN GEREKLİDİR?

 • Fazla gübre atılırsa paranız boşa gider.
 • Fazla gübre toprağın yapısını bozar.
 • Fazla gübre doğal çevreyi kirletir.
 • Hangi çeşit gübre kullanacağımızı bilemeyiz.
 • Ne kadar gübre atacağımızı bilemeyiz.

 

TOPRAK NUMUNESİ NE ZAMAN ALINMALIDIR?

Toprak örneğinin en ideal alınma zamanı SONBAHAR mevsimidir. Hasattan hemen sonra alınması daha uygundur.

 

      TOPRAK NUMUNESİ NERELERDEN ALINMAZ?

 • Çamurlu yerlerden
 • Su birikintili çukur ve tümsek yerlerden
 • Çit ve yol kenarlarından
 • Harman yerlerinden
 • Hayvanların sürekli yatmış olduğu yerlerden
 • Gübre yığını olarak kullanılan yerlerden

 

TOPRAK NUMUNESİ NE KADAR OLMALIDIR?

Toprak numunesi araziyi temsil edecek şekilde arazinin en az 9-10 değişik noktasından alınmış, en az 1 kg. kadar olmalıdır. 

TOPRAK NUMUNESİ NASIL ALINMALIDIR?

Toprak örneği almak için önce bel, kürek, kazma, toprak sondası, toprak burgusu gibi aletler hazırlanmalıdır. Arazinin toprak yapısı farklılıklar göstermek de ise, her farklı toprak yapısından ayrı numune alınarak tahlil yaptırmalısınız.

 

Fındık bahçesinde sıra üzerinden yani fındık ocaklarının sağ ve sol tarafındaki son dalın 40–50 cm. dışarısından toprak numunesi alınmalıdır.

 

Örnek alınacak yerin üst yüzeyi (çimen tabakası) ince bir tabaka halindeki otlardan temizlenerek açılır. Temizlenen bu alanda 25 cm. derinliğinde bir çukur açılır. Çukurun yüzeyi düzeltilir. Düzeltilen bu yüzeyden kürekle 3–4 cm.  kalınlığında bir toprak kesiti helva dilimi şeklinde alınıp, bir torbaya konur.

 

Büyük keseler el ile parçalanarak ufalandıktan sonra iyice karıştırılarak harman edilir. Hazırlanan bu topraktan 1 kg. kadarı alınarak laboratuvara götürülmek üzere bir poşete koyulur. Eğer toprak nemli ise gölge bir yerde bir süre kurutulmalıdır.

 

Bu işlemlerden sonra 2 adet etiket hazırlanıp bir tanesi poşetin içine bir tanesi de poşetin dışına takılır. Hazırlanan etiketlerde aşağıdaki bilgiler yer alır.

   ETiKET ÖRNEĞİ                                                                  

                                       

                                        ÜRETİCİNİN ADI SOYADI:

                                        İLİ/İLÇESİ:

                                        KÖYÜ:

                                        ARAZİNİN MEVKİİ:

                                        ARAZİ ÜZERİNDEKİ ÜRÜN:

                                        NUMUNE ALMA TARİHİ: